Pakalpojumi (juridiskajam personam un privatpersonam):

  • Ūdensapgādes un novērošanas urbumu ierīkošana, remonts un likvidācija;
  • Inženierģeoloģiskā izpēte būvniecībā;
  • Ģeotehkontrole;
  • Derīgo izrakteņu izpēte, krājumu aprēķins un projektu izstrādāšana;
  • Ekoloģiskais montorings.

Jūs meklējāt:

  • zinātnes: derīgo izrakteņu ģeoloģija, ekoloģija, grunts mehānika, ģeofizika, ģeoķīmija, ģeoloģija, hidroģeoloģija, hidroķīmija, inženierģeoloģija; 
  • nozares: būvniecība, celtniecība, degvielu pārstrāde, derīgo izrakteņu ieguve, enerģētika, kurināmā apgāde, lauksaimniecība, rūpniecība, ūdensapgāde;
  • pakalpojumi: analīze, analīzes, aprīkojums, derīgo izrakteņu izpēte, ekoloģiskais monitorings, ģeoloģiskie darbi ,ģeoloģiskā izpēte, ģeotehkontrole, ģeotehniskās izpētes, ģeotehniskā izpēte, ieguve, izpēte, izstrādāšana, izurbt urbumu, karjera izstrādāšana, karjeru izstrādāšana, kontrole, monitoringa tīkla aprīkošana, monitorings, novērojumi, novērojums, paraugošana, paraugu ņemšana, pētījumi, projetēšana, urbšana, urbšanas darbi, urbuma urbšana, urbumu urbšana, uzstādīšana;
  • termini: aka, akas, artēziskie, artēziskie ūdeņi, BTEX, būvlaukumi, būvlaukums, Daugavpils, Daugavpils rajons, derīgie izrakteņi, dolomīti, dolomīts, grants, grunts, kaļķakmeņi, kaļķakmens, karjeri, karjers, kūdra, kūdras, Latgale, Latvija, māli, māls, monitoringa urbumi, monitoringu urbums, monitoringa tīkli, monitoringa tīkls, naftas produkti, naftas produkts, novērošanas, oļi, paraugi, paraugs, pazemes, pazeme, piesārņojumi, piesārņojums, pjezometrs, pjezometru, projekti, projekts, projektu izstrādāšana, projektus izstrādāšana, raksturlielumi, sapropelis, sapropeļa, smilts, tehnoloģiskais urbums, tehnoloģiskie urbumi, ūdens, ūdens sūkņi, ūdens sūknis, ūdensāpgādes urbumi, ūdensāpgādes urbums, urbmašīna, urbmašīnas, urbuma pase, urbumi, urbums.