Perspektīvo iecirkņu ģeoloģiskā izpēte, kas ietver:

  • ģeoloģisko izstrādņu ierīkošanu;
  • paraugu ņemšanu tālākajai testēšanai laboratorijā;
  • iegūto materiālu apstrāde un analīze;
  • derīgo izrakteņu krājumu aprēķins;
  • derīgo izrakteņu krājumu akceptēšana Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā;
  • derīgo izrakteņu ieguves projektu sastādīšana.