PATS SEV ŪDENS APGĀDNIEKS

Nevienam nav noslēpums, ka ikvienai cilvēku apdzīvotai vietai ir jābūt nodrošinātai ar ūdeni, pie tam  maksimāli labas kvalitātes. Cits gadījums, ja jūs dzīvojat ērtā mājā, kur ar krāna atvēršanu jebkurā daudzumā tek tīrs, piemērots dzeršanai ūdens.

Tomēr jūsu uzdevums var būt sarežģītāks, ja jūs dzīvojat tālu no centralizētās ūdensapgādes.  Šis jautājums ir ļoti aktuāls tiem, kas dzīvo ārpus pilsētas, rajonos vai viņiem pieder zeme. Bet tajā pašā laikā, neskatoties uz šī jautājuma nozīmi iedzīvotāji ir salīdzinoši maz informēti vai vispār nav priekšstata par to.

Tātad, ko lai izvēlas priekš sevis? Aku? Urbumu?  Vai spici? Lai atvieglotu Jūsu uzdevumu, zemāk tiek doti vairāki faktori, kas Jums ļaus ērtāk izvēlētie Jums piemērotāko. 

Faktori

Aka

Spice

Urbums

Iespējamais konstrukcijas dziļums

līdz 15 m (ir iespējamas akas līdz 30 m dziļumam, bet to ierīkošana ir ekonomiski neizdevīga)

līdz 15 m mīkstā gruntī

Līdz 200 m un vairāk (mūsu praksē nebija gadījumu, kad privātpersonām urbums bija dziļāks par 150 m)

Gruntsūdeņu līmenis

Bez ierobežojumiem

Līdz 8 m

Bez ierobežojumiem

Ūdens apgādei izmantoto materiālu drošība

Betona gredzeni. Droši

Vienkārša metāla caurule nav piemērota, ieteicams izmantot nerūsējoša tērauda vai polietilēna caurules.

Kā arī lodējot nepieņemama svina izmantošana.

Tiek izmantotas tikai sertificētas ūdensapgādes caurules – polietilēna vai nerūsējoša tērauda.

Droši.

Ekspluatācija

Nepieciešama tīrīšana reizi 2 – 3 gados un vēlama dezinfekcija vienu reizi gadā.

Tā kā caurules diametrs ir neliels, ātri notiek caurules pieplūde un filtra aizsērēšanās. Līdz ar to, spices darbības laiks ir īss.

Dziļu artēzisko urbumu darbības laiks tiek aprēķināts uz 25 gadiem, bet prakse rāda, ka tās strādā daudz ilgāk.  Urbumu ir nepieciešams skalot un pēc nepieciešamības tīrīt, atkarībā no piesārņojuma pakāpes. Tā kā  urbuma konstrukcijā noteikti ir jābūt nostādinātājam, smalko daļiņu nogulsnēšanai, tīrīšanas process ir nepieciešams ļoti reti.

Ūdens kvalitāte

Akās un spicēs tiek izmantota augšējie gruntsūdeņi, kuru kvalitāte ir tieši atkarīga no ārējiem faktoriem.

Par bīstamiem faktoriem tiek uzskatīti kanalizācijas nostādinātāji, lielceļi, lauksaimniecības teritorijas, kur tiek izmantota mēslošana, uzpildes stacijas, rūpniecības teritorijas, izgāztuves, stāvvietas, dzīvnieku fermas, purvi utt.

Ūdens var saturēt smagos metālus, naftas produktus, fosforu, pesticīdus un citas bīstamas vielas.

Visi augšējie gruntsūdeņi viegli ietekmējami ar mikrobioloģisko piesārņojumu.

Ir ieteicams veikt ūdens testēšanu laboratorijā.   

Tie urbumi, kur tiek izmantots artēziskais ūdens ir aizsargāti no ārējiem piesārņotājiem. Tomēr parasti ūdens sastāvā ir paaugstināts dzels un dažreiz amonija un magnija saturs.

Uzstādot parasto filtru šī problēma tiek atrisināta.

Izmantotās sūknēšanas iekārtas

Iegremdējamie sūkņi un hidrofori*

Hidrofori*

Hidrofori*, dziļurbumu sūkņi

*Hidrofori tiek izmantoti, ūdens līmeņa pazemināšanās gadījumā ne vairāk kā 8 – 8,5 m no zemes virsmas.

Ūdens līmeņa svārstības

Ūdens filtra daļa ir neliela un ūdens līmeņa pazemināšanās gadījumā ūdens var pazust.

Ja ūdens filtra daļa ir neliela un ūdens līmeņa pazemināšanās gadījumā ūdens var pazust.

Urbuma filtra daļa tiek aprēķināta ņemot vērā līmeņa svārstības (no 2 un vairāk metriem) un uz urbuma darbību tas neietekmē.

Darba drošība

Bīstams darba veids. Ņemot vērā to faktu, ka darbu veic privātpersona un atbildību par darba drošību nes darba devējs.

Darbu veic privātpersona un atbildību par darba drošību nes darba devējs.

Tā kā darbu veic licencēta organizācija, ar savu darba drošības struktūru, atbildību nes pati organizācija.

Kā var redzēt no augstāk minētā, lēmumu jāpieņem katrā gadījumā individuāli.

Ar cieņu,

Oksana Puriņa

Urbumu ierīkošana, remonts un likvidācija

Ūdensapgādes urbumu ierīkošana privātpersonām un uzņēmumiem:

  • Urbumu projekta sastādīšana
  • Urbumu ierīkošanas saskaņošana ar Vides pārvaldi, Valsts sanitāro dienestu, vietējo  pašvaldību un LVĢMA 
  • Urbumu  ierīkošana līdz 200 metru  dziļumam
  • Urbumu aizsargjoslu aprēķins  un pases sastādīšana un tās akceptēšana LVĢMA 
  • Jaunierīkotajiem urbumiem garantijas termiņš līdz 2 gadiem

Esošo urbumu remonts un likvidācija

  • Esošo urbumu apsekošana un tehniskā stāvokļa noteikšana
  • Urbumu attīrīšana, skalošana un remonts
  • Urbumu likvidācija (tamponēšana) 

Urbumu aprīkojums

  • Dziļsūkņu izvēle un tā uzstādīšana