Ekoloģiskais monitorings

  • Monitoringa tīkla izveidošanas darbu programmas izstrāde un saskaņošana;
  • Ģeoekoloģiskās izpētes veikšana;
  • Gruntsūdeņu monitoringa sistēmas izveide;
  • Gruntsūdeņu un grunts monitoringa veikšana;
  • Novērošanas urbumu ierīkošana, remonts un likvidācija.

grunts paraugs